Časté dotazy

Co je to fotovoltaická elektrárna?

Fotovoltaická elektrárna (FVE) funguje na základě přímě přeměny slunečního záření na elektřinu. Hlavními komponenty FVE jsou fotovoltaické panely a nosná konstrukce (dle typu střechy), měnič napětí, baterie a elektroinstalace včetně připojení do sítě. Schéma FVE najdete zde

Potřebuji mít na fotovoltaickou elektrárnu povolení (licenci)?

NE. Podle novely energetického zákona č. 131/2015 Sb. není pro provoz FVE s instalovaným výkonem do 10 kW (včetně) Vyžadována licence na výrobu elektřiny.

Potřebuji na instalaci FVE stavební povolení?

Pokud je fotovoltaická elektrárna instalována na střeše rodinného domu obvyklým způsobem nepotřebujete stavební ohlášku ani stavební povolení. Jediné omezení se týká objektů nacházejících se v CHKO nebo památkově chráněném území, kde je vyžadován posudek od památkářů nebo správy CHKO.

Jaká je živostnost fotovoltaických panelů (FP) + výkonu?

Životnost FP je v současnosti minimálně 25 let, ale v ideálním případě může být až dvojnásobná. Životnost fotovoltaického panelu je definována poklesem výkonu o 20 %. Výrobci běžně dostupných FP garantují pokles účinnosti o 20% za 25let.
Námi dodávané panely SunTech UltraV mají tabulkově definovaný pokles účinnosti 15,2% za 25 let, nicméně reálný pokles po 25 letech bude výrazně lepší, a to mezi 8-10%.

Jaká je návratnost investice do fotovoltaické elektrárny?

Návratnost závisí na více faktorech, a to na celkové spotřebě vašeho domu, velikost FVE, vývoji ceny elektřiny (zde třeba brát v úvahu, že cena elektřiny bude za 10 let přibližně dvojnásobná). Běžná návratnost investice se pohybuje okolo 6-10 let.

Zvýší fotovoltaická elektrárna hodnotu mojí nemovitosti?

Ano, investice do FVE může výrazně navýšit hodnotu vaší nemovitosti. Přináší zároveň lepší zhodnocení vlastních finančních rezerv než jakýkoliv spořící účet. Musíme ale brát v potaz, že FVE je hlavně účinným prostředkem k získání energetické nezávislosti.
Zjednodušeně, čím více energie si dokážete vyrobit (i uschovat), tím méně vás budou trápit neustále zvyšující se ceny za elektřinu ze sítě.

Jaký je výkon fotovoltaické elektrárny v zimě?

V zimních měsících může výkon poklesnout až na 20% letního výkonu. Hlavními příčinami poklesu jsou: snížená intenzita slunečního záření (radiační výkon), zvýšený podíl rozptýleného (difuzního) světla způsobené vlivem četnější oblačnosti a kratších dnů. V létě může dopadnout na zemský povrch až 20x více sluneční energie než za zataženého zimního dne.

Je nutné FV panely udržovat?

Konstrukce FV panelů je navržena tak, aby se přirozeně omývaly deštěm, i při velké prašnosti jsou výkonové ztráty minimální. V zimě se sníh na FV panelech při sklonu 10° a více neudrží, protože se sesune po hladké ploše panelu.

Co ode mě budete potřebovat pro sestavení nabídky?

Místo bydliště, roční vyúčtování elektrické energie (vaši spotřebu), typ střechy (sedlová, rovná,..) a její rozlohu.